About Us

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องการแพทย์บูรณาการและวิทยาการสุขภาพ เป็นหน่วยงานภายใต้คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ผ่านกระบวนการเรียนการสอน และจัดอบรม ยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของคนให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้านเทคโนโลยี  มีการทำงานตามหลักการทำงานที่มีคุณค่า มีความชำนาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง เรียนได้ทุกช่วงวัย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การเรียนการสอนหรืออบรมที่ไม่เน้นปริญญา (Non Degree) แต่ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนในธนาคารหน่วยกิต (Credits Bank) ของมหาวิทยาลัยได้ และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อขอรับใบปริญญาเมื่อต้องการ เพื่อให้การศึกษาสามารถตอบสนองต่อความเเตกต่างหลากหลายในสังคม ซึ่งในปัจจุบันนี้สังคมไทยมีความหลากหลายทั้งในเรื่องค่านิยม วัฒนธรรม ความต้องการในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และมีมุมมองที่เป็นอิสระจากการควบคุมต่าง ๆ การจัดการศึกษารูปแบบที่มีอยู่อาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของผู้เรียน การศึกษาทางเลือก (Alternative Education) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามความต้องการที่แท้จริงของตนเอง  

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้บริการทางวิชาการและจัดกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชนทั่วไป
2. เพื่อเป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ

"พัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อให้การศึกษาสามารถตอบสนองต่อความเเตกต่างหลากหลายในสังคม"

เป้าหมาย

1. ดำเนินกิจกรรมและฝึกอบรมสำหรับศิษย์เก่า ประชาชนและผู้ประกอบการ ที่ความต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพ
2. จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชน
3. จัดให้มีการเผยแพร่บทความการศึกษาต่อเนื่อง และบทความวิชาการ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้